ផ្ទះ ព័ត៌មានកីឡា ក្លឹបបឹងកេងអង...

ក្លឹបបឹងកេងអង្គរអេហ្វស៊ី ប្តូរឈ្មោះថ្មីជាផ្លូវការ!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមលិខិតផ្លូវការរបស់ សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា សហពន្ធ័កីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា បានឯកភាពលើសំណើរសុំផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះ ក្លិបបឹងកេតអង្គរអេហ្វស៊ី មកប្រើប្រាស់ឈ្មោះថ្មី « បឹងកេតអេហ្វស៊ី» វិញជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ៕

មតិយោបល់