ផ្ទះ ព័ត៌មានកីឡា Daniel FC ក្រ...

Daniel FC ក្រុមស្ម័គ្រចិត្ត តែសំបូរកីឡាករអាជីពចូលរួម

0

ទោះបីស្ថិតក្នុងកម្រិតក្រុមបាល់ទាត់ស្ម័គ្រចិត្តដែលលេងនៅតាមលីគឯកជននានា ប៉ុន្តែ Daniel FC ធ្លាប់មានកីឡាករអាជីពមួយចំនួនចូលរួម និងបង្កព្យុះភ្លៀងលើទីលានយ៉ាងច្រើនជាមួយក្រុមមួយនេះ។

បើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅលោក ឃុល ភិរម្យ បង្ហើបថា Daniel ធ្លាប់បានកីឡាករ ចាន់ វឌ្ឍានាកា ឃីម បូរី គួច សុកុម្ភ: គួច ដានី និងអតីតសមាជិកបៀលប្រាយ ហេង សុខលី ជាដើមមកចូលរួម។
លោកបន្តថា បើទោះបីគ្មានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ និងលេងផ្តោតចម្បងលើសុខភាព ប៉ុន្តែកីឡាករទាំងនោះ បានស្ម័គ្រចិត្តមកចូលលេង ហើយជួយក្លឹបសាងជ័យជម្នះជាច្រើន។

569A0728 copy

គេនៅចាំបានថា Daniel FC ធ្លាប់លើកពានធំៗ៣គឺ  Sponsor Cup ឆ្នាំ២០១៣ Tiger Street ឆ្នាំ២០១៤ និងចុងក្រោយទើបតែលើកពាន Ganzberg Futsal Cup ឆ្នាំ២០១៦ កាលពីខែមុន។

569A0687 copy 569A0690 copy 569A0691 copy 569A0692 copy 569A0696 copy 569A0707 copy 569A0713 copy 569A0715 copy 569A0719 copy

 

569A0819 copy 569A0831 copy 569A0833 copy 569A0840 copy 569A0844 copy 569A0854 copy 569A0856 copy 569A0875 copy 569A0883 copy 569A0909 copy 569A0929 copy 569A0933 copy

 

569A8249 569A8265 569A8274 569A8291 569A8294 569A8318 569A8335 569A8366 569A8378 569A8393 569A8404 569A8408 569A8423 569A8448 Daniel 569A8472

 

មតិយោបល់