ផ្ទះ ព័ត៌មានកីឡា រាជធានីភ្នំពេ...

រាជធានីភ្នំពេញ ឈរលើគេក្នុងតារាងមេដាយកីឡាជាតិបណ្តោះអាសន្ន

0

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ម្សិលមិញ រាជធានីភ្នំពេញ កំពុងឈរលេខ១បណ្តោះអាសន្ន ក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់មេដាយពីព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាតិលើកទី១។

តាមការសរុបពីអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡា រាជធានីភ្នំពេញដណ្តើមបានមេដាយ២៣ហើយ ក្នុងនោះមានមាស៩ ប្រាក់១០ និង សំរឹទ្ធ៤។ ចំណែកលេខ២ បានទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ដែលដណ្តើមបាន ១៧មេដាយ។

សម្រាប់លទ្ធផលថ្ងៃនេះ Post Sport នឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជូននាល្ងាចនេះ។

national-game-standing

មតិយោបល់