ផ្ទះ ព័ត៌មានកីឡា ណាហ្គាវ៉ើល បន...

ណាហ្គាវ៉ើល បន្តកុងត្រាថ្មីឲ្យ ឃីម បូរី ២ឆ្នាំបន្ថែម

0

ក្លឹបណាហ្គាវ៉ើល បានចុះកិច្ចសន្យា២ឆ្នាំបន្ថែម ដល់ខ្សែប្រយុទ្ធដែលទើបជាពីរបួសស្មារ ឃីម បូរី មុនបើករដូវកាលថ្មីនាខែមករាខាងមុខ។

តាមការសរសេរលើបណ្តាញសង្គមមុននេះបន្តិច បូរី បានសរសេរអគុណក្លឹបដែលនូវតែផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្ត តាមរយ:ការបន្ថែមកិច្ចសន្យា២ឆ្នាំនេះ។

 

មតិយោបល់