ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា រូបភាពតាំងអេក...

រូបភាពតាំងអេក្រង់ iPhone ទាក់ទាញខ្លាំងប្រចាំសប្តាហ៍

0
ideviceart-minimal-landscape-splash-768x437

ថ្ងៃនេះគេហទំព័រ Postnews.media បានធ្វើការស្រាវជ្រាវ ពាំនាំនូវរូបភាពប្លែកថ្មី ដែលមានកម្រិតគុណភាពច្បាស់ នឹងត្រូវនឹងទំហំទូរស័ព្ទ iPhone របស់ប្រិយមិត្តពីលើដែនអ៊ិនធឺណិតយកមកបង្ហាញ។ រូបភាពតាំងអេក្រង់ (Wallpapers) ដែលលើកយកមកនេះ អាចជាវិធីល្អមួយសម្រាប់ឲ្យប្រិយមិត្តផ្លាស់ប្តូរការបង្ហាញរូបភាព នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក ជាមួយនឹងរូបភាពស្រស់ស្អាត ស្រួលមើលមិនសុាំផងដែរ។

រូបភាពភាពទាំងនេះវាមានលក្ខណ:សាមញ្ញ មិនមានលេងពណ៌ឆើតឆាយ ប៉ុន្តែបង្កប់អត្ថន័យជ្រៅ ហើយក៏ជារូបភាពដែលថ្មីបំផុតផងដែរ។

• រូបភាពទី ១

photo_2016-11-28_16-15-58

• រូបភាពទី ២

photo_2016-11-28_16-16-03

• រូបភាពទី ៣

photo_2016-11-28_16-16-06

• រូបភាពទី ៤

photo_2016-11-28_16-16-12

• រូបភាពទី ៥

photo_2016-11-28_16-16-14

• រូបភាពទី ៦

photo_2016-11-28_16-16-18

• រូបភាពទី ៧

photo_2016-11-28_16-16-20

• រូបភាពទី ៨

photo_2016-11-28_16-16-23

មតិយោបល់