ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា iPhone អស់ទំហ...

iPhone អស់ទំហំផ្ទុកមែនទេ? វិធីដោះស្រាយងាយៗ

0
undefined

ប្រិយមិត្តខ្លះប្រហែលជាធ្លាប់ជួបបញ្ហានេះ នៅលើ iPhone របស់ពួកគេហើយ នៅពេលដែលយើងធ្វើការទាញយក កម្មវិធី ឬធ្វើការថតរូប ហើយពេលនោះ iPhone របស់យើង ក៏លោតផ្ទាំងមួយបង្ហាញថា Storage Almost Full។ នេះគឺជាភាពស្មុគស្មាញ និងគួរឲ្យស្អប់មួយ ដែលវាកើតឡើងស្ថិតចំពេលយើងកំពុងប្រញាប់ធ្វើកិច្ចការអ្វីម្យ៉ាង។

ប៉ុន្តែមិនជាថ្វីនោះទេ! វាមានវិធីខ្លីៗ ដែលអាចសម្អាត iPhone ឲ្យនៅសល់ទំហំផ្ទុកបន្ថែម យ៉ាងងាយស្រួលណាស់។ សូមប្រិយមិត្តទស្សនា ការណែនាំបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះ៖

0001 0002

អ្នកអាចធ្វើការលុបកម្មវិធីណា ដែលមិនចាំបាច់ ឬមិនដែលប្រើប្រាស់។

iphone

សូមបញ្ជាក់មុននឹងលុបសូមពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់ និងពិចារណាមើលទៅលើទំហំកម្មវិធីនីមួយ (ទំហំតូច ឬធំ)។ វិធីលុបកម្មវិធីដែលឥតបានការ សូមចុចចូលក្នុងកម្មវិធីណាមួយ រួចអ្នកនឹងឃើញដូចរូបខាងក្រោម៖

iphone-r

មតិយោបល់