ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា រថយន្ត SUV ខ្...

រថយន្ត SUV ខ្នាតតូចល្អបំផុត ១០ ម៉ូឌែល តម្លៃក្រោម ២០,០០០ ដុល្លារ

0

រថយន្តប្រភេទ SUV (ទ្វារប្រាំ) ខ្នាតតូច គឺជាប្រភេទរថយន្តដែលត្រូវបានផលិតឡើងសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់សន្សំសំចៃថវិកាទៅលើប្រេងសាំង និងប្រើជា​យាន​​ជំនិះក្នុងទីក្រុង ឬទីប្រជុំជន។ វាមិនត្រឹមតែផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ខាងផ្នែកសេដ្ឋ​កិច្ចប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែ ក៏ផ្តល់នូវផ្ទៃខាងក្នុងធំទូលាយ និងបំពាក់ប្រព័ន្ធបច្ចេក​វិទ្យាទំនើបៗផងដែរ សម្រាប់ស៊េរីចុងក្រោយ ឆ្នាំ ២០១៧-២០១៨ ទាំងនេះ។ ​Post Tech សូមសម្រាំងយករថយន្តទ្វារប្រាំខ្នាតតូចចំនួន ១០ ម៉ូឌែល ដែល​ល្អបំផុតមកបង្ហាញជូនលោកអ្នកដូចខាងក្រោម៖

– Chevy Sonic ស៊េរីឆ្នាំ ២០១៧

 • តម្លៃ: ១៨,៤៥៥ ដុល្លារ
 • ម៉ាស៊ីនស៊ីឡាំង ៤ ចំណុះ ១.៨ លីត្រ
 • កម្លាំងថាមពល ១៣៨ សេះ

– VW Golf ស៊េរីឆ្នាំ ២០១៨

 • តម្លៃ: ១៩,៩៨៥ ដុល្លារ
 • ម៉ាស៊ីន Turbo ស៊ីឡាំង ៤
 • កម្លាំងថាមពល ១៧០ សេះ

– Kia Rio 5-Door ស៊េរីឆ្នាំ ២០១៨

 • តម្លៃ: ១៦,៥០០ ដុល្លារ
 • ម៉ាស៊ីនស៊ីឡាំង ៤ ចំណុះ ១.៦ លីត្រ
 • កម្លាំងថាមពល ១៣៨ សេះ

៤- Toyota Yaris SE ស៊េរីឆ្នាំ ២០១៧

 • តម្លៃ: ១៧,២០០ ដុល្លារ
 • ម៉ាស៊ីន Hybrid ស៊ីឡាំង ៤ ចំណុះ ១.៥ លីត្រ
 • កម្លាំងថាមពល ៩៩ សេះ

៥- Toyota Corolla iM ស៊េរីឆ្នាំ ២០១៧

 • តម្លៃ: ១៨,៧៥០ ដុល្លារ
 • ម៉ាស៊ីនស៊ីឡាំង ៤ ចំណុះ ១.៨ លីត្រ
 • កម្លាំងថាមពល ១៣៧ សេះ

៦- Mazda3 5-Door ស៊េរីឆ្នាំ ២០១៧

 • តម្លៃ: ១៩,៩៧០ ដុល្លារ
 • ម៉ាស៊ីនស៊ីឡាំង ៤ ចំណុះ ២.០ លីត្រ
 • កម្លាំងថាមពល ១៥៥ សេះ

៧- Honda Fit ស៊េរីឆ្នាំ ២០១៧

 • តម្លៃ: ១៦,០៩០ ដុល្លារ
 • ម៉ាស៊ីនស៊ីឡាំង ៤ ចំណុះ ១.៥ លីត្រ
 • កម្លាំងថាមពល ១៣០ សេះ

៨- Ford Focus SE Hatch ស៊េរីឆ្នាំ ២០១៧

 • តម្លៃ: ១៩,៧៦៥ ដុល្លារ
 • ម៉ាស៊ីនស៊ីឡាំង ៤ ចំណុះ ២.០ លីត្រ
 • កម្លាំងថាមពល ១៦០ សេះ

៩- Nissan Versa Note ស៊េរីឆ្នាំ ២០១៧

 • តម្លៃ: ១៥,៤៨០ ដុល្លារ
 • ម៉ាស៊ីនស៊ីឡាំង ៤ ចំណុះ ១.៦ លីត្រ
 • កម្លាំងថាមពល ១០៩ សេះ

១០- Honda Civic Hatchback ស៊េរី ២០១៧

 • តម្លៃ: ១៩,៧០០ ដុល្លារ
 • ម៉ាស៊ីន Turbo ស៊ីឡាំង ៤ ចំណុះ ១.៥ លីត្រ
 • កម្លាំងថាមពល ១៨០ សេះ

ប្រភពព័ត៌មាន: popularmechanics

មតិយោបល់