ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា លក្ខន្តិកៈ Fa...

លក្ខន្តិកៈ Facebook ពីរចំណុច ភាគច្រើនមិនធ្លាប់ដឹង តែគួរតែដឹង!

0

ជាទូទៅ ក្រុមហ៊ុនស្ថាបននីមួយៗសុទ្ធតែមានដាក់ចេញនូវលក្ខន្តិក:សម្រាប់អតិ​ថិ​ជនរ​បស់ខ្លួនគោរព និងប្រតិបត្តិតាម ក្នុងនោះ​ ក៏រាប់បញ្ចូលទាំងក្រុមហ៊ុន Facebook ផងដែរ។ លក្ខន្តិក:ទាំងនោះ តាក់តែងឡើងដើម្បីឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អនុ​លោម​​តាម ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ វាកម្រមានអ្នកចូល​អានណាស់ ដែលធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនងាយប្រព្រឹត្តិខុសដោយមិនដឹងខ្លួន។

ក្នុងនោះ Post Tech សូមលើកយកលក្ខន្តិក:ពីរចំណុចដែលសំខាន់ ហើយប្រហែលជាប្រិយមិត្តភាគច្រើនមិនធ្លាប់បានដឹងនៅឡើយ។

១- នៅផ្នែក Statement of Rights and Responsibilities (សេចក្តីថ្លែងការអំពីសិទ្ធិ និងភាពទទួលខុសត្រូវ) ត្រង់ចំណុចទី ៤-៥ បានហាមក្មេងអាយុក្រោម ១៣ ឆ្នាំ មិនឱ្យប្រើប្រាស់ Facebook ឡើយ។

២-  នៅផ្នែក Facebook Page Term (លក្ខន្តិក:សម្រាប់ទំព័រហ្វេសប៊ុក) ត្រង់ចំណុច IV-A បានហាមមិនឱ្យផ្សព្វផ្សាយផលិតផល ឬសេវាកម្មណាពាក់ព័ន្ធទៅ​នឹងអាវុធ ថ្នាំជក់ គ្រឿងស្រវឹង ឬផលិត​ផលសម្រាប់យុវវ័យផ្សេងៗ ទៅកាន់អ្នកប្រើ Facebook ណា ដែលមានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំឡើយ៕

ប្រែសម្រួល: សេង

ប្រភពព័ត៌មាន: Facebook

មតិយោបល់