ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា តោះ! អ្នកណាខ្...

តោះ! អ្នកណាខ្លះមិនទាន់ដឹងពីរបៀប Backup ឯកសារលើ​ iPhone/iPad និងលុបវាចេញវិញ?

0

សូមចុចតំណភ្ជាប់ខាងក្រោមដើម្បីចូលទៅកាន់វីដេអូបង្ហាញ៖

១- របៀប Backup ទិន្នន័យលើ iPhone ចូល iCloud ដើម្បីបង្ការការបាត់បង់ជាយថាហេតុ!

២- របៀបលុបឯកសារ Backup និងផ្ទេររូបថតចូល iCloud ដើម្បីបង្កើនទំហំផ្ទុកទិន្នន័យទំនេរលើ iPhone ឬ iPad

មតិយោបល់