ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ធនាគារ ANZ Ro...

ធនាគារ ANZ Royal ទទួលបានសិទ្ធិប្រមូលពន្ធ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា

0

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុង បានសម្រេចផ្តល់សិទ្ធិឲ្យ ធនាគារ ANZ Royal ក្នុងការប្រមូលពន្ធ ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីពង្រីកដៃគូប្រមូលពន្ធ និងផ្តល់ជាមធ្យោបាយ កាន់តែងាយស្រួលដល់អ្នកជាប់ពន្ធ ក្នុងការបង់ពន្ធចូលថវិកាជាតិ។ នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាតិ ចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញនេះ។

កាលពីម្សិលមិញនេះ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចុះអនុស្សរណ:យោគយល់ ជាមួយធនាគារ ANZ Royal ដើម្បីបង្កើនប្រសិទិ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធិភាព នៃការផ្តល់សេវាសាធារណ:ជូនអ្នកជាប់ពន្ធ។

ចាប់ពីពេលនេះទៅ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មានដៃគូចំនួន ៦ ដែលចូលរួមប្រមូលពន្ធ រួមមាន ធនាគារ ACLEDA ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ធនាគារឯកទេសវីង ធនាគារវឌ្ឍន: ធនាគារកម្ពុជាសាធារណ: និងធនាគារ ANZ Royal។

គួរជម្រាបដែរថា ធនាគារ ANZ Royal ស្វាគមន៍រីករាយយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការនាំមកនូវដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធធនាគារអេឡិចត្រូនិច ដែលជួយសម្រួលការបង់ពន្ធ ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា មិនថាអ្នកជាប់ពន្ធ ស្ថិតនៅកន្លែងណានោះទេ៕

មតិយោបល់