ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច មន្ទីរពេទ្យរុ...

មន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី ព្យាបាលនិងវះកាត់ជម្ងឺភ្នែកឡើងបាយ ដោយឥតគិតថ្លៃ រយៈពេល៥ថ្ងៃ

0

មន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី នឹងរៀបចម្ការពិនិត្យ ព្យាបាល និងវះកាត់ជំងឺភ្នែកឡើងបាយ ដោយឥតគិតថ្លៃ រយ:ពេល ៥ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ដល់ ២៤ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១៧។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ មន្ទីរពេទ្យ។

អាស្រ័យដូចនេះ បើបងប្អូន មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន និងចែករំលែកទៅកាន់សាច់ញាតិ ឬណែនាំអ្នកដែលចាំបាច់ត្រូវការព្យាបាលជំងឺនេះ ឲ្យបានដឹងច្បាស់ពីព័ត៌មាននេះ។

មតិយោបល់