ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច មន្ទីរពេទ្យព្...

មន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង នឹងព្យាបាលជម្ងឺត្រចៀក ដោយឥតគិតថ្លៃ រយៈពេល ៥ថ្ងៃ

0

មន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង សហការជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យមកពីប្រទេសនេប៉ាល់ នឹងរៀបចម្ការពិនិត្យ ព្យាបាល ជំងឺត្រចៀក ដោយឥតគិតថ្លៃ រយ:ពេល ៥ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ខែកុម្ភ: ដល់ថ្ងៃទី ៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ មន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង។

អាស្រ័យដូចនេះ បើបងប្អូន មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន និងចែករំលែកទៅកាន់សាច់ញាតិ ឬណែនាំអ្នកដែលចាំបាច់ត្រូវការព្យាបាលជំងឺនេះ ឲ្យបានដឹងច្បាស់ពីព័ត៌មាននេះ។

មតិយោបល់