ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ចង់នាំចូលសត្វ...

ចង់នាំចូលសត្វរស់ សាច់សត្វ ផលិតផលសត្វពីបរទេស ត្រូវត្រួតពិនិត្យប្រភពដើមជាមុនសិន

0

កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៧កន្លងទៅនេះ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃការនាំចូលសត្វរស់ សាច់សត្វ និងផលិតផលសត្វពីបរទេស។

ក្នុងនោះដែរ ដើម្បីនាំចូលសត្វរស់ សាច់សត្វ និងផលិតផលសត្វ គឺតម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យដល់ ប្រភពដើម ពីគណ:កម្មការគ្រប់គ្រង និងវាយតម្លៃហានិភ័យរបស់ អគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ ជាមុនសិន មុននឹងអាចនាំចូលមកផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារកម្ពុជា។

ការត្រួតពិនិត្យដល់ប្រភពដើមនេះ គឺដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃ ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺសត្វ លើកកម្ពស់គុណភាពសាច់សត្វ និងការពារសុខុមាលភាពសាធារណ:ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមក្រុមហ៊ុន និងអាជីវករ ដែលកំពុង ឬមានបំណងនាំចូលសត្វរស់ សាច់សត្វ និងផលិតផលសត្វ ត្រូវបំពេញបែបបទ និងទំនាក់ទំនងដើម្បីទទួលបានការណែនាំបន្ថែម ក្នុងរយ:ពេល ៦០ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនេះតទៅ។

គួររម្លឹកដែរថា កាលពីឆ្នាំ ២០១៦ កម្ពុជា បានកាប់សាច់សត្វជាង ១.៣លានក្បាល សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាព រស់នៅប្រចាំថ្ងៃ៕

មតិយោបល់