ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច វិស័យឯកជន រអ៊...

វិស័យឯកជន រអ៊ូរឿងប្រមូលកម្រៃសេវាលើស្លាកយីហោ ត្រួតជាន់គ្នា

0

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាង អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា កន្លងទៅនេះ បានឲ្យដឹងថា វិស័យ​ឯកជន ហាក់មានភាពរអ៊ូរទាំទៅលើ បញ្ហាប្រមូលកម្រៃសេវាលើ ស្លាកយីហោត្រួតជាន់គ្នា របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងសាលារាជធានីភ្នំពេញ។

វិស័យឯកជន បានបង្ហាញពីផលលំបាក ដែលកើតឡើងដោយសារការប្រមូលកម្រៃសេវាលើ ស្លាកយីហោត្រួតជាន់គ្នា ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រមូលពន្ធតែមប្រិ៍ ឬហៅថា ពន្ធលើស្លាកយីហោនេះ ខណ:សាលារាជធានីភ្នំពេញ ប្រមូលកម្រៃសេវាលើ អាជ្ញាបណ្ណស្លាកយីហោនេះដែរ។

លោក គង់ វិបុល អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ​ បានពន្យល់ឲ្យដឹងថា វាជាកាតព្វកិច្ចរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន ដែលត្រូវប្រមូលពន្ធតែមប្រិ៍ ឬពន្ធលើស្លាកយីហោ ហើយចំពោះសំណើរបស់វិស័យឯកជន ក្នុងការសម្របសម្រួល ឬលុបការយកកម្រៃរបស់សាលារាជភ្នំពេញ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នឹងដាក់ស្នើទៅ ថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

យ៉ាងណាមិញ ពុំមានការបកស្រាយណាមួយ ដែលបញ្ជាក់ថា អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ហាមឃាត់ឬបញ្ឈប់មិនឲ្យ សាលារាជធានីភ្នំពេញប្រមូលកម្រៃសេវាលើ ស្លាកយីហោនេះទេ។

គួរជម្រាបដែរថា កិច្ចប្រជុំនេះ បានឆ្លើយតប និងដោះស្រាយបានដោយជោគជ័យទៅលើ សំណើចំនួន ២០ចំណុច ក្នុងចំណោម ២៣ចំណុច ដែលដាក់ស្នើដោយវិស័យឯកជន៕

មតិយោបល់