ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច មន្ទីរពេទ្យរុ...

មន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី ព្យាបាលជម្ងឺបាតភ្នែក ដោយឥតគិតថ្លៃ រយៈពេល ៥ថ្ងៃ

0

មន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី នឹងរៀបចម្ការពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺបាតភ្នែក ដោយឥតគិតថ្លៃ រយ:ពេល ៥ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ កុម្ភ: ដល់ទី ២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៨។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ មន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី។

អាស្រ័យដូចនេះ បើបងប្អូន មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន និងចែករំលែកទៅកាន់សាច់ញាតិ ឬណែនាំអ្នកដែលចាំបាច់ត្រូវការព្យាបាលជំងឺនេះ ឲ្យបានដឹងច្បាស់ពីព័ត៌មាននេះ។

មតិយោបល់