ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ក្រុមហ៊ុនប្រត...

ក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្ដិករទូរគមនាគមន៍មានជាប់បំណុល ត្រូវសងទាំងអស់ត្រឹមថ្ងៃ ៣០ មេសា

0

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានប្រកាស ឱ្យប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្ដិករទូរគមនាគមន៍ ដែលនៅមានបំណុលជំពាក់ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍, ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា និងនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ត្រូវសងបំណុលទាំងអស់ យ៉ាងយូរ ត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ជាកំហិត។ នេះបើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍។

ក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងបានបញ្ជាក់ថា បើផុតកាលកំណត់នេះ ក្រសួងនឹងចាត់វិធានការតឹងរឹង ជាបន្ដបន្ទាប់ ដោយពុំមានការលើកលែងឡើយ។

ទន្ទឹមនេះ ក្រសួងនឹងប្រកាសជាសាធារណ:តាម សារព័ត៌មាន វិទ្យុ ឬទូរទស្សន៍ចំពោះក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណា ដែលខកខានមិនបានអនុវត្ដន៍តាមការកំណត់ ដោយដាក់ចំឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ឈ្មោះអភិបាលក្រុមហ៊ុន, ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន និងចំនួនទឹកប្រាក់ ដែលបានជំពាក់។

ក្រៅពីនេះទៀត ក្រសួងនឹងបន្ដចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដូចជា បង្កកគណនីនៅ ធនាគារពាណិជ្ជ, បិទហ្រ្វេកង់ស៍, ហាមឃាត់ការនាំចេញ-នាំចូល, ហាមឃាត់ការចូលរួម ក្នុងដំណើរលទ្ធកម្មសាធារណ:, ព្យួរ ឬដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណប្រតិបត្តិការ អាជ្ញាប័ណ្ណហ្រ្វេកង់ស៍វិទ្យុ, កិច្ចព្រមព្រៀង ឬលិខិតគតិយុត្ដពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្ម និងចុងក្រោយរៀបចំ សំណុំរឿងដាក់បណ្ដឹង ទៅតុលាការ។

លើសពីនេះទៀត ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ ទូរស័ព្ទដៃទាំងចល័ត និងអចល័តក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួនជិត ២០លានគ្រឿង ដោយក្នុងនោះ ទូរស័ព្ទចល័តមានជាង ១៩លានគ្រឿង និង អចល័តមានជាង២៣ម៉ឺនគ្រឿង ដែលចំនួនបានផ្ដល់ចំណូលយ៉ាងច្រើន ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ។

យោងតាមរបាការណ៍របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរមនាគមន៍ បានឱ្យដឹងថា បច្ចុប្បន្ននេះ កម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តចំនួន ៩ ដែលបានចុះបញ្ជីផ្គត់ផ្គង់ សេវាទូរស័ព្ទចល័ត នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងនោះរួមមានក្រុមហ៊ុន Smart Axiata Co ltd, Cam GSM Co Ltd, Metfone, Cellcard, និងTelecom Cambodia ជាដើម៕

មតិយោបល់