-

ចាប់ពីខែមិថុនា ២០១៨ លិខិតឆ្លងដែន អាចធ្វើបាននៅខេត្តកោះកុង បន្ទាយមានជ័យ បាត់ដំបង

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានប្រកាសឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី ៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨តទៅនេះ ប្រជាពលរដ្ឋ អាចទទួលបានសេវាលិខិតឆ្លងដែន នៅក្នុងខេត្តចំនួន ៣ ក្រៅពី រាជធានីភ្នំពេញ រួមមាន ខេត្តបាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ កោះកុង។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត ភ្ជាប់ជូននៅខាងក្រោម៖

12243158_1676371795940858_2257879803024624932_n

មតិយោបល់