ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សៀវភៅគតិលោកភា...

សៀវភៅគតិលោកភាគ១

0

សៀវភៅគតិលោកភាគ១ បង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើង ចេះគិតពិចារណា នៅក្នុងរឿងអ្វីមួយកុំចេះតែជឿគេ ហើយក៏ជាពុទ្ធិសម្រាប់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវផងដែរ។សៀវភៅខាងក្រោមនេះ នឹងជួយឲ្យអ្នកយល់កាន់តែច្បាស់នូវបញ្ហា និងវិធីដោះស្រាយបញ្ហា។
ខ្ញុំ សង្ឃឹមថាមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ នឹងអានសៀវភៅមួយនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ ហើយចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងអស់នេះ ទៅកាន់មិត្តភក្តិផ្សេងទៀតឲ្យបានបានយល់ពីអត្ថន័យក្នុងសៀវភៅផងដែរ៕

ចុចដោនឡូដ នៅខាងក្រោមនេះ
https://drive.google.com/open?id=0B79AQfCxE1NrWlhudnZ5ZWwyNTQ

មតិយោបល់