ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ ប្រឡងចូលរៀនវគ...

ប្រឡងចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ថ្នាក់ជាតិ

0

ក្រសួងទេសចរណ៍ សូមជំរាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជន សិស្ស និស្សិត និងអ្នកបម្រើការជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ ឲ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងនឹងបើកការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនចំនួួន២៥០នាក់ដើម្បីចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ថ្នាក់ជាតិ ជំនាន់ទី៣ នៅសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ។

ឈប់​ទទួល​ពាក្យ​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧​។

កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រឡង ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា  ឆ្នាំ២០១៧។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រខាងក្រោមនេះ
http://www.cambodiatourismprofessionals.gov.kh/

មតិយោបល់