ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សេចក្ដី​ជូនដំ...

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ស្ដីពី​​លទ្ធផល​ជ័យលាភី​អាហារូបករណ៍ ACE Inspiring Excellence Scholarships​ សម្រាប់​សិស្សានុសិស្ស​ដែល​ទើប​ប្រឡងជាប់​ថ្នាក់​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​ឆ្នាំ ២០១៧

0

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ស្ដីពី​​លទ្ធផល​ជ័យលាភី​អាហារូបករណ៍ ACE Inspiring Excellence Scholarships​ សម្រាប់​សិស្សានុសិស្ស​ដែល​ទើប​ប្រឡង​ជាប់​ថ្នាក់​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​ឆ្នាំ ២០១៧

ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា និង ស្ថាប័ន IDP Education សូម​ជម្រាប​ជូន​ដំណឹង​ពី​លទ្ធផល​ជ័យលាភី​អាហារូបករណ៍ ACE Inspiring Excellence Scholarships​ ចំនួន ១០០​កន្លែង​ទៅ​ដល់​សិស្សានុសិស្ស​ដែល​ទើប​ប្រឡង​ជាប់​ថ្នាក់​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​ឆ្នាំ​២០១៧​កន្លង​ទៅ​នេះ និង​ទទួល​បាន​និទ្ទេស A ឬ B ដើម្បី​សិក្សា​ភាសា​អង់គ្លេស​រយ:ពេល​មួយ​ឆ្នាំ​ពេញ​នៅ មជ្ឈមណ្ឌល​អូស្ត្រាលី​សម្រាប់​ការ​បណ្ដុះបណ្ដាល (សាលា ACE) ដែល​នឹង​ចាប់ផ្ដើម​ចូលរៀន​វគ្គ​ភាសា​អង់គ្លេស​ក្រៅ​ម៉ោង​នៅ​ដើម​ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៨ ព្រមទាំង​ទទួល​បាន​ឱកាស​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​សកម្មភាព​ផ្សេងៗ​របស់​សាលា​ក្រៅ​ពី​ការ​សិក្សា​ផង​ដែរ ។

មតិយោបល់