ផ្ទះ ព័ត៌មានសុខភាព ជក់បារីក្នុងព...

ជក់បារីក្នុងពេលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម ធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែឆាប់ស្លាប់

0

បរទេស: បើយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកជំនាញបានរកឃើញថា អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលជក់បារីអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យឆាប់ស្លាប់ទ្វេដង។

ជំងឺទឹកនោមផ្អែម គឺជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយប្រភេទដែលបណ្តោលមកពីលើសជាតិស្ករនៅក្នុងឈាម ហើយអ្នកជំងឺនឹងមានបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនកើតឡើង។

លោកសាស្ត្រាចារ្យ Kavita Garg មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Colorado-Denver សហរដ្ឋអាមេរិក បានបង្ហាញថា អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលជក់បារីជិត ១៣% បានស្លាប់ បើធៀបទៅនឹងអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនជក់បារីមានត្រឹមតែ ៦,៨% ប៉ុណ្ណោះ។

លោកសាស្ត្រាចារ្យផ្តល់អនុសាសន៍ថា ក្នុងស្ថានភាពនេះអ្នកគួរតែជៀសវាងការជក់បារី ជាពិសេសត្រូវតាមដានសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់ ព្រោះការស្លាប់នៃការជក់បារីក្នុងពេលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងអ្នកដែលមិនជក់ខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់៕

smokers-diabetes

មតិយោបល់