ផ្ទះ ព័ត៌មានសុខភាព តាមពិតថ្នាំបណ...

តាមពិតថ្នាំបណ្តុះរោមចិញ្ចីមនៅក្នុងផ្ទះបាយសោះ តែអ្នកមិនចេះប្រើ!

0

ខ្ទឹមបារាំង គឺជាមើមរុក្ខជាតិមួយប្រភេទដែលមានក្លិនឈួលខ្លាំង ហើយអាចធ្វើឲ្យចេញទឹកភ្នែកបានប្រសិនបើអ្នកមិនចេះចិត។ ជាទូទៅយើងតែងតែយកខ្ទឹមបារាំងធ្វើជាបន្លែសម្រាប់ផ្សំនៅក្នុងអាហារផ្សេងៗ ក៏ប៉ុន្តែ អ្នកមានធ្លាប់គិតទេ ក្រៅពីអត្ថប្រយោជន៍មួយនេះ តើខ្ទឹមបារាំងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះទៀត? បើយោតាមគេហទំព័រ rak sukapap បានបង្ហាញថា ខ្ទឹមបារាំង គឺជាកំពូលឱសថដែលអាចជួយបណ្តុះរោមចិញ្ចីមឲ្យដុះក្រាស់យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ព្រោះវាមានផ្ទុកសារធាតុស្ពាន់ធ័រ ដែលអាចជួយជំរុញដល់ឬសរោម និងកសាងស្រទាប់កូឡាជែន ឡើងវិញ។

របៀបអនុវត្ត:
១.អ្នកត្រូវយកខ្ទឹមបារាំងមួយមើមបកសំបកខាងក្រៅចេញ រួចកិនយកទឹក។
២.យកសំឡី ដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកខ្ទឹមបារាំងឲ្យជោគល្អ។
៣.បន្ទាប់មកលាបនៅលើរោមចិញ្ចីម ហើយទុកប្រហែលជា៣០នាទីទើបលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកធម្មតា។
៤.សូមព្យាយាមអនុវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃ នៅក្នុងរយ:ពេល២សប្តាហ៍ អ្នកនឹងទទួលទបានផល។

សម្រាប់អ្នកតែចាញ់ក្លិនខ្ទឹមបារាំងត្រូវតែអត់ទ្រាំ ឬយកទឹកខ្ទឹមបារាំងទៅទុកត្រង់កន្លែងដែលមានខ្យល់ត្រជាក់ដើម្បីកាត់បន្ថយក្លិន។ ក៏ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលនៃខ្ទឹមបារាំងនេះ ច្បាស់ជាធ្វើឲ្យសុភាពនារីទាំងឡាយពេញចិត្តជាពុំខាន៕

មតិយោបល់