ផ្ទះ ព័ត៌មានសុខភាព អំបិល និងគ្រា...

អំបិល និងគ្រាប់ល្ង កំណកកំបោរក្រាស់យ៉ាងណាក៏រលាយអស់ដែរ!

0

អ្នកណាៗក៏ចង់បានធ្មេញមានសុខភាពល្អ ហើយសស្អាតដែរ។ ប៉ុន្តែ របបអាហារដែលយើងបរិភោគរាល់ថ្ងៃ ព្រមទាំងការធ្វើអនាម័យមិនបានត្រឹមត្រូវ កំណកកំបោរនឹងគ្របដណ្តប់នៅតាមជើងធ្មេញ។ លើសពីនេះ អ្នកអាចមានបញ្ហាធ្មេញលឿង ឬត្នោត ហើយថែមទាំងក្លិនមាត់អាក្រក់ថែមទៀត។

ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រញាប់ព្យាបាលកំណកកំបោរនេះទេ អាចនាំឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដូចជា ឆ្លងមេរោគ ហើយអញ្ចាញធ្មេញ ឬខូចធ្មេញ។

ប៉ុន្តែមិនមែនគ្មានវិធីដោះស្រាយនោះទេ អ្នកអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រធម្មជាតិពីរមុខ ទោះបីជាកំណកកំបោរក្រាស់យ៉ាងណាក៏រលាយបាត់អស់ដែរ។

ដំណោះស្រាយទី១

អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ គឺទំពារគ្រាប់ល្ង តែមិនចាំបាច់លេបនោះទេ។ រឿងបន្ទាប់ គឺដុសធ្មេញឲ្យបានហ្មត់ចត់ដោយប្រើច្រាស់ស្ងួត។ គ្រាប់ល្ង ជាភ្ញាក់ងារសម្អាតយ៉ាងពូកែ ដែលធ្វើកំណកពណ៌លឿងដែលនៅជាប់តាមអញ្ចាញធ្មេញត្រូវបាត់អស់ទាំងស្រុង។

ដំណោះស្រាយទី២
ដាក់អំបិលបន្តិចនៅលើច្រាស់ដុសធ្មេញ ហើយដុសដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុត។ បន្ទាប់មកត្រូវលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ចេញវិញ។ ធ្វើបែបនេះយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន ២-៣ដង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ អ្នកនឹងឆាប់ទទួលបានផលខ្លាំងបំផុត៕

salt-sesame

មតិយោបល់