ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អគ្គិសនីកម្ពុ...

អគ្គិសនីកម្ពុជា ផ្ដាច់ភ្លើងរយៈពេល៤ថ្ងៃ នៅភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល

0

ភ្នំពេញ: ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្ដាស់ប្ដូរ ដំឡើងបរិក្ខា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្ដាញ បង្កលក្ខណ:ដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ អគ្គិសនីកម្ពុជា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីរយ:ពេល៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល ទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

13346240_743265159149359_6931261359380891687_o

13416948_743265149149360_2823102975820451937_o

Loading...