ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា ការលេចធ្លាយលក...

ការលេចធ្លាយលក្ខណៈសម្បតិ្ត iPad Pro ជំនាន់ ២០១៧

0

បរទេស: ឆ្នាំនេះ iPad Pro 9.7 អ៊ីង និង iPad Pro 12.9 អ៊ីង ជាម៉ូដែលដែលមានឥទ្ធិពល និងមានលក្ខណ:ពិសេសជាងគេក្នុងចំណោម Tablet ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ ឬអាចនិយាយបានថា ជាម៉ូដែលពិសេសគ្រប់ពេលទាំងអស់។ ហើយក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ពួកយើងទំនងជាចង់ឃើញ ៣ម៉ូដែលពី iPad Pro ជំនាន់ថ្មី រួមបញ្ចូលជាមួយ iPad Pro 10.1 អ៊ីង និង iPad Pro Mini។ នេះជាអ្វីដែលពួកយើងបានដឹងអំពី iPad Pro ២០១៧ ត្រៀមចេញជាមួយនិងការលេចធ្លាយអំពីទ្រង់ទ្រាយ និងជាពេលដែលគេទំនងនឹងបញ្ចេញ នៅចក្រភពអង់គ្លេស។

ជាយូរមកហើយក្រុមហ៊ុន Apple បានបញ្ចេញ iPad Pro ២ម៉ូដែលហើយ គឺម៉ូដែល iPad Pro 9.7 អ៊ីង និង ម៉ូដែល iPad Pro 12.9 អ៊ីង។ ទាំង២ម៉ូដែលនេះ បានធ្វើការវាយប្រហារខ្លាំងក្លានៅចក្រភពអង់គ្លេស។

ការបង្ហាញលម្អិត និងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីការដាក់បញ្ចូលនូវគំនិតប្រឌិតថ្មី គឺ Apple Pencil។ ពួកវាសុទ្ធតែមានសមត្ថភាព អាចធ្វើការជំនួសកុំព្យូទ័រយួរដៃបាន។ ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកធ្វើការតភ្ជាប់ iPad Pro ជាមួយនិងក្តាចុចវ័យឆ្លាតបន្ថែមពីការទិញក្រៅរបស់លោកអ្នក។

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ មានការលេចចេញថ្មីបានប្រាប់ថា ពួកយើងនឹងបានឃើញ iPad Pro ជំនាន់ថ្មី ៣ប្រភេទពីក្រុមហ៊ុន Apple ផ្ទាល់។

ទាំងនេះជាអ្វីដែរពួកយើងគួរតែត្រូវដឹងអំពីពត៌មានលំអិត iPad Pro ឆ្នាំ២០១៧ ៖

ipaid pro974_w720

មតិយោបល់