ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា ៥ Laptops ដែល...

៥ Laptops ដែលយើងគួរទិញក្នុងឆ្នាំ២០១៦នេះ

0

មាន Laptops ជាច្រើនដែលលោកអ្នក អាចទិញយកមកប្រើប្រាស់បាន ប៉ុន្តែការជ្រើសរើសយក Laptop ល្អមួយ ដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យសាកសមនិងតម្រូវការយើង វាមិនមែនជាការងាយស្រួលឡើយ។ ហើយពេលនេះ ពួកយើងបានស្វែងរកកុំព្យូរទ័រជាច្រើន ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់សាកសមនិងតម្លៃ។ ពួកយើងសូមបង្ហាញនូវ Laptop ដ៏ល្អទាំង៥ ជូនលោកអ្នក៖

dell-xps-13-gold-2016-front-angle-2-1500x1000

១. Dell XPS 13 តម្លៃប្រហែល ១.៣០០ ដុល្លារ

វាមានសមត្ថភាពដូចជា៖ CPU: Intel Core i5 – i7 | Graphics: Intel HD Graphics 520 – Intel Iris Graphics 540 | RAM: 4GB – 8GB | Screen: 13.3-inch QHD (3,200 x 1,800) | Storage: 128GB – 256GB SSD ។

fd-microsoft-surface-book-19

២. Surface Book តម្លៃប្រហែល ២.0០០ ដុល្លារ

វាមានសមត្ថភាពដូចជា៖ CPU: Intel Core i5 – i7 | Graphics: Intel HD graphics 520 – Nvidia GeForce graphics | RAM: 8GB – 16GB | Screen: 13.5-inch, 3,000 x 2,000 PixelSense Display | Touch Screen| Storage: 128GB – 256GB PCIe3.0 SSD ។

asus-zenbook-ux305fa-fb003h-schwarz_8

៣. Asus ZenBook UX305 តម្លៃប្រហែល ៧០០ ដុល្លារ

វាមានសមត្ថភាពដូចជា៖ CPU: Intel Core Intel Core M3-6Y30 – M7-6Y75 | Graphics: Intel HD Graphics 515 | RAM: 8GB | Screen: 13.3-inch, FHD (1,920 x 1,080) – QHD+ (3200 x 1800) IPS display | Storage: 256GB – 512GB SSD ។

702e1cc5d5813767916edb7475ec6fe0original

៤. Samsung Notebook 9 តម្លៃប្រហែល ១.០០០ ដុល្លារ

វាមានសមត្ថភាពដូចជា៖ CPU: 2.3GHz Intel Core i5-6200U | Graphics: Intel HD Graphics 520 | RAM: 8GB | Screen: 13.3-inch, FHD (1,920 x 1,080) LED anti-reflective display | Storage:256GB ។

razer-blade-stealth-9

៥. Razer Blade Stealth តម្លៃប្រហែល ១.៤០០ ដុល្លារ

វាមានសមត្ថភាពដូចជា៖ CPU: Intel Core i7 | Graphics: Intel HD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Screen: 12.5-inch, QHD+ (2,560 x 1,440) – 4K (3,840 x 2,160) IGZO LED-backlit multi-touch | Storage: 128GB – 1TB SSD ៕

មតិយោបល់