-

ទីផ្សារមូលប័ត្រដំបូងបំផុតនៅមីយ៉ាន់ម៉ា ចាប់ផ្តើមដំណើរការហើយ

(រ៉ង់ហ្គូន)៖ ក្រុមហ៊ុនមូលប័ត្រដំបូងបង្អស់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា FMI បានចាប់ផ្តើមដំណើរការរបស់ខ្លួនហើយ នៅថ្ងៃសុក្រ នេះសម្រាប់ទីផ្សារមូលប័ត្រទីក្រុង រ៉ង់ហ្គូន ដែលគេរំពឹងថានឹងជួយជម្រុញការរីកចម្រើន សេដ្ឋកិច្ចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ា ឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀត។ នេះបើតាមការផ្សាយរបស់ស៊ិនហួរ នារសៀលថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦។
ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដំបូងនៅមីយ៉ាន់ម៉ា (FMI) បានទទួលការបញ្ជាទិញលើទីផ្សារ ច្រើនជាងអ្វីដែលខ្លួនមាន សម្រាប់លក់ទៅទៀត។ ការបញ្ជាទិញលើទីផ្សារមានរហូតដល់ចំនួន ៣៧,០០០នាក់ ខណ:ដែល ការលក់វិញអាចបានត្រឹមតែ ២២,០០០នាក់ប៉ុណ្ណោះ ជាមួយនឹងតម្លៃ ២១,៥ ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់តំណាក់កាលដំបូង។
បន្ទាប់ពីការដាក់លក់ដំបូងនៅថ្ងៃនេះ តម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនបានកើនឡើងខ្ពស់បំផុតដល់ ២៥,៦៣ ដុល្លារអាមេរិក។ ទំហំពាណិជ្ជកម្មនេះ បានឈានដល់ចំនួន ៤២,៦១០ ភាគហ៊ុន។
គួរបញ្ជាក់ថា ទីផ្សារមូលប័ត្រទីក្រុងរ៉ង់ហ្គូន (YSX) ត្រូវបានបើកដំណើរកាលពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ដែលមានក្រុមហ៊ុនចំនួន ៦ ចូលរួម ក្នុងនោះមានដូចជា ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខចំនួនពីរ, ធនាគារ, និង ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀត៕

   
 

មតិយោបល់