ផ្ទះ ព័ត៌មានអន្តរជាតិ វៀតណាមផ្ទុះជំ...

វៀតណាមផ្ទុះជំងឺ ហ្ស៊ីកា ១២ករណីថ្មីបន្ថែមទៀត

0

ហូជីមិញ: ប្រទេសវៀតណាម បានរាយការណ៍ថា មានអ្នកជំងឺហ្ស៊ីកា បន្ថែមទៀតចំនួន ១២នាក់ ទាំងនេះបាននាំឲ្យអ្នកជំងឺហ្ស៊ីកាសរុបក្នុងប្រទេស កើនឡើងរហូតដល់ ២៣នាក់ហើយ។

ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិន ស៊ិនហួ ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ បានឲ្យដឹងថា ករណីទាំងអស់ កើតឡើងនៅទីក្រុង ហូជីមិញ គឺមានទាំងអស់ ១៧នាក់។ បើតាមមន្ទីរសុខាភិបាល បានបន្ថែមថា ប្រជាជនគឺអាចទៅធ្វើតេស្តរកមេរោគហ្ស៊ីកានេះ នៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន ៣០ នៅក្នុងទីក្រុង ដោយគ្មានគិតថ្លៃអ្វីទាំងអស់៕

dfiguyjy imgzika-virus-cases-singapore-reaches-215
Loading...