ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត នាយករដ្ឋមន្រ្...

នាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ ចេញមុខរកយុត្តិធម៌ឲ្យនាយ ចេមស៍

0

នាយ ចេមស៍ ជាតារាសម្ដែងដែលត្រូវបានក្រុមសន្ដិសុខក្លឹមរាត្រីវ៉ៃយ៉ាងដំណំ និងកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ នោះក្រោមមកបានធ្លាយដំណឹងតារាសម្ដែងរូបនេះជា កូនប្រុស លោករដ្ឋមន្រ្តី ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល កាន់តែគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៀតនេះ គឺលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ លោក ប្រយុទ្ធ ចាងអូឆា បានចេញមុខផ្ទាល់រកយុត្តិធម៌ជូនកូនប្រុស លោករដ្ឋមន្រ្តី។

នាថ្ងៃម្សិលមិញ លោក ប្រយុទ្ធ ចាងអូឆា បានប្រកាសសេចក្ដីថ្លែងការនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ថា លោកបានទូរស័ព្ទទៅសួរអាការ:ស្ថានភាពជំងឺរបស់កូនប្រុសលោករដ្ឋមន្រ្តី ហើយបានបន្ថែមទៀតថា លោកនឹងចាប់ដៃសហការជាមួយ ប៉ូលិស នឹងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ជូន តារាសម្ដែង ចេមស៍ តាមផ្លូវច្បាប់ ។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា លើកនេះពាក្យសម្ដីរបស់តារារូបនេះដែលធ្លាប់ពោលថា ” អញមានលុយ អញចង់ធ្វើអ្វីក៏បាន ” បានក្លាយជាសុបិន្ដល្អសម្រាប់លោកវិញហើយ យ៉ាងណាមិញមេធាវីក្ដីរបស់លោកកំពុងដំណើរការរឿងនេះហើយ ៕

photo_2016-11-30_09-49-34

%e1%9e%9f%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%8a%e1%9e%b8%e1%9e%96%e1%9e%b8%e1%9e%9a%e1%9e%98%e1%9e%b6%e1%9e%8f%e1%9f%8b-1 %e1%9e%9f%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%8a%e1%9e%b8%e1%9e%96%e1%9e%b8%e1%9e%9a%e1%9e%98%e1%9e%b6%e1%9e%8f%e1%9f%8b-2 %e1%9e%9f%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%8a%e1%9e%b8%e1%9e%96%e1%9e%b8%e1%9e%9a%e1%9e%98%e1%9e%b6%e1%9e%8f%e1%9f%8b-3 %e1%9e%9f%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%8a%e1%9e%b8%e1%9e%96%e1%9e%b8%e1%9e%9a%e1%9e%98%e1%9e%b6%e1%9e%8f%e1%9f%8b-4 %e1%9e%9f%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%8a%e1%9e%b8%e1%9e%96%e1%9e%b8%e1%9e%9a%e1%9e%98%e1%9e%b6%e1%9e%8f%e1%9f%8b-5 %e1%9e%9f%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%8a%e1%9e%b8%e1%9e%96%e1%9e%b8%e1%9e%9a%e1%9e%98%e1%9e%b6%e1%9e%8f%e1%9f%8b-6 %e1%9e%9f%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%8a%e1%9e%b8%e1%9e%96%e1%9e%b8%e1%9e%9a%e1%9e%98%e1%9e%b6%e1%9e%8f%e1%9f%8b-7 %e1%9e%9f%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%8a%e1%9e%b8%e1%9e%96%e1%9e%b8%e1%9e%9a%e1%9e%98%e1%9e%b6%e1%9e%8f%e1%9f%8b-8 %e1%9e%9f%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%8a%e1%9e%b8%e1%9e%96%e1%9e%b8%e1%9e%9a%e1%9e%98%e1%9e%b6%e1%9e%8f%e1%9f%8b-9
ប្រភព៖ TvPool

មតិយោបល់