ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត រឿង”ទឹក...

រឿង”ទឹកភ្នែកកក”ប្រកាសចេញTrailer ៦ផ្សេងគ្នា ទើបចាក់ផ្សាយ

0

ខុសពីរឿងមុនៗ ដែលគេមានតែTrailer មួយៗ ភាពយន្ដភាគរឿង”ទឹកភ្នែកកក”របស់ផលិតកម្មសាស្ត្រា បានប្រកាសថាខ្លួននឹងTrailer ទាល់តែគ្រប់៦ដោយឡែកពីគ្នា ទើបសម្រេចដាក់ផ្សាយនៅទូរទស្សន៍បាយ័ន។ ការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើង បន្ទាប់ពីTrailer បើកឆាកត្រូវបានបង្ហោះមុននេះ ហើយធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានផ្ដោតការកោតសរសើរ។

អ្នកប៊ុន ចាន់និមល ចាងហ្វាងផលិតកម្មសាស្ត្រា បានអះអាងថា បើទោះជាTrailer ផ្លូវការត្រូវបានចេញបង្ហោះ ក្នុងប៉ុន្មានម៉ោងមុនម៉ោងនេះ ក៍ភាពយន្ដភាគរឿង”ទឹកភ្នែកកក” នៅមិនទាន់បានកំណត់ពីកាលបរិច្ឆេទដាក់ផ្សាយនោះឡើយ។ អ្នកនាងថា នេះគ្រាន់តែជាឈុតផ្សាយខ្លីមួយ ដើម្បីស្ទាបស្ទង់អ្នកគាំទ្រប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីដឹងថាខ្សែរឿង”ទឹកភ្នែកកក” ទទួលប្រតិកម្មគាំទ្រកម្រិតណា។ អ្នកនាងសម្រេចផលិតTrailer ឲ្យគ្រប់៦ទម្រង់ផ្សេងគ្នា ហើយTrailer ទាំងនោះត្រូវបានបង្ហោះឡើងជាសាធារណ: ទើបការចាក់ផ្សាយនៅទូរទស្សន៍បាយ័ន នឹងអាចកំណត់ឡើង។ ហេតុផលនៃការរង់ចាំរហូតទាល់តែមាន Trailer គ្រប់៦ផ្សេងគ្នា ទើបដាក់បញ្ចាំងនោះ គឺដោយសារតែអ្នកនាងមិនចង់បញ្ចាំងរឿងបណ្ដើរថតបណ្ដើរ នាំឲ្យខ្វះគុណភាព។ អ្នកនាងថារឿងនេះរហូតទាល់តែផលិតជិតចប់ ទើបសម្រេចដាក់បញ្ចាំង ដោយតាមគម្រោងនឹងផ្សាយនៅទូរទស្សន៍បាយ័នរហូតដល់អំឡុងពាក់កណ្ដាល ឬចុងខែ៤ខាងមុខ។ អ្នកនាងថាTrailer នឹងចេញគ្រប់៦ ទើបអ្នកគាំទ្របានដឹងពីកាលបរិច្ឆេទបញ្ចាំងរឿង។
តោះទស្សនា Trailer ទី១ដែលទើបចេញក្ដៅៗ៖

មតិយោបល់