ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត អ្នកស្រាវជ្រា...

អ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញ​សត្វ​​ដែល​បញ្ចេញ​ពន្លឺដោយខ្លួនឯងក្នុងជម្រៅសមុទ្រ ៣គីឡូម៉ែត្រ​

0

កន្លែង​មួយចំនួននៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ព្រះអាទិត្យមិនអាច​ផ្តល់ពន្លឺបាននោះទេ នោះគឺ​គឺសមុទ្រ​ដ៏ជ្រៅ ដែលមានជម្រៅរហូតដល់ទៅ ១០០០០ហ្វីត​។
យោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មី បានឲ្យដឹងថា មានសត្វមួយចំនួន ស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី បានបង្កើត​ពន្លឹដោយខ្លួនវាផ្ទាល់តែម្តង។
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពី​វិទ្យាស្ថាន Monterey Bay Aquarium Research Institute ដោយបានមុជ​ចូលទឹកយ៉ាងជ្រៅតាមរយ:យាន រកឃើញថា មានប្រភេទ​ចំនួនពីរ គឺ​jellyfish និង​ comb jellies ដែលបានបញ្ចេញពន្លឺដោយខ្លួនឯងក្នុងទឹកសមុទ្រ ជម្រៅ ៥០០០ ហ្វីត ដល់ ១០០០០ ហ្វីត ៕​\
ទស្សនាវីដេអូឃ្លិប៖


មតិយោបល់