ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត James Cameron...

James Cameron កំណត់ពេលចេញផ្សាយភាពយន្ត Avatar ថ្មី

0

លោក James Cameron អ្នកដឹកនាំភាពយន្ត Avatar បានចេញសេចក្តីប្រកាស​ឲ្យដឹងថា ភាពយន្ត នឹងវាយលុករោងកុននៅឆ្នាំ​២០២០។
សេចក្តីប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកផលិត បានបង្ហោះរូបភាព នៅលើហ្វេសប៊ុក ស្តីការចាប់ផ្តើមនៃការផលិតខ្សែភាពយន្តដ៏៏អស្ចារ្យមួយនេះ។

James Cameron បានសរសេរថា អស្ចារ្យណាស់ ដែលបានធ្វើការជាមួយក្រុមដ៏ល្អ ហើយដំណើរបន្ត សម្រាប់រឿងនេះមាននៅថ្ងៃទី​១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២០ , ថ្ងៃទី​១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ , ថ្ងៃ២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២៤ និងថ្ងៃទី​១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥។

សម្រាប់ភាពយន្ត Avatar បានចាប់ផ្តើមថតនៅឆ្នាំ២០០៩ ដោយចំណាយទឹកប្រាក់ ២៣៧ លានដុល្លារអាម៉េរិក ហើយរកប្រាក់បានពីការទស្សនា​រហូតដល់ទៅ ២,៨ ពាន់លានដុល្លារ​អាម៉េរិក៕

មតិយោបល់