ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត ភ្ញាក់ផ្អើលអត...

ភ្ញាក់ផ្អើលអត់ បើកូនក្រមុំក្នុងថ្ងៃរៀបការ នៅមានរោមក្លៀកនោះ?

0

ចិន: យល់យ៉ាងណាដែរបុរសៗ ប្រសិនបើនារីៗ ក្នុងរូបថតទាំងនេះ ត្រូវជាកូនក្រមុំ ក្នុងថ្ងៃរៀបការរបស់អ្នកនោះ? ប្រហែលបុរសជិតរៀបការមួយចំនួន ឃើញហើយ អាចភ័យតក់ស្លត់ និងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ហើយនឹកសង្ឃឹមថា «ដល់ថ្ងៃនោះ នឹងមិនរឿងចឹងៗកើតទ្បើងទៅចុះ»៕

Chinese hairy armpits wedding photos (1)Chinese hairy armpits wedding photos (2) Chinese hairy armpits wedding photos (4) Chinese hairy armpits wedding photos (5)Chinese hairy armpits wedding photos (3) Chinese hairy armpits wedding photos (6) Chinese hairy armpits wedding photos (7)

មតិយោបល់