ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត ថៃរិះគន់កម្មវ...

ថៃរិះគន់កម្មវិធី Khmer Supermodel ថា​ចម្លងស្តាយ៍តាម

0

សារព័ត៌មានថៃរិះគន់កម្មវិធីបង្ហាញម៉ូដ Khmer Supermodel ចម្លងស្ដាយ៍តាមកម្មវិធីថៃ ដែលមានឈ្មោះថា The Face Thailand ដោយបានបង្ហោះរូបភាព នៅវគ្គ Episode 5 – Animals Shooting ទាំងទំព័រផេកកម្មវិធី កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦ ក្នុងនេះដែលរូបភាពមានលក្ខណ្ឌដូចទៅនឹង The Face Thailand season 2 មែនទេន បើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម ៖
super-model-1

super-model-2 super-model-3 super-model-4 super-model-5

super-model-6
ប្រភព: TVPool

មតិយោបល់