ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត ព្រះកោដ្ឋចន្ទ...

ព្រះកោដ្ឋចន្ទ ធ្វើពីមាសសុទ្ធ សម្រាប់ថ្វាយព្រះបរមសពស្ដេចថៃ

0

ក្រុមសិល្បរចនាព្រះបរមកោដ្ឋ បានត្រៀបរចនាព្រះកោដ្ឋអំពីមាសសុទ្ធ ដែលមានរំលេចក្បាច់ភ្ញីថៃ ៥ ថ្នាក់ សម្រាប់ថ្វាយព្រះបរមសព ព្រះបាទ ភូមិបុល អាឌុលយ៉ាដេត ដែលយកលំនាំរចនាបទ ព្រះកោដ្ឋចន្ទ គ្រោងនិងត្រៀមបង្ហាញក្នុងព្រះរាជពិធី ថ្វាយព្រះភ្លើង ។

ដើម្បីថ្វាយព្រះកោដ្ឋយ៉ាងស័កសមព្រះកិតិ្តយស និងថ្វាយព្រះអាល័យ ជូនព្រះបរមសព ក្នុងការរចនាព្រះកោដ្ឋចន្ទ ក្រុមអ្នកជំនាញបានខិតខំសិក្សាបន្ថែម ក្នុងដាក់បញ្ចូលអថ័នក្នុងព្រះកោដ ដើម្បីបន្ថែមបារមីជូនព្រះធាតុ ព្រះបរមសព មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ មានការត្រៀមរៀបចំដំរី ១៨៩ ក្បាលដង្ហែ ព្រះបរមកោដ្ឋ ទៅកាន់ព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងនាពេលខាងមុខ៕
thai-1

thai-2

មតិយោបល់