ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ខេត្តកំពង់ចាម...

ខេត្តកំពង់ចាម នឹងមានការដាច់ភ្លើង ជាច្រើនកន្លែងមួយព្រឹក

0

កំពង់ចាម: ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងភូមិ ឃុំមួយចំនួន នៃខេត្តកំពង់ចាម នឹងប្រឈមមុខ និងការអត់អគ្គិសនីប្រើប្រាស់មួយព្រឹក នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខ។ នេះបើយោងតាម សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកំពង់ចាម ចុះថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានឲ្យដឹងថាអគ្គិសនីកំពង់ចាម នឹងផ្អាកការផ្តត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួន ទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

 

មតិយោបល់