ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តំបន់មួយនៅក្រ...

តំបន់មួយនៅក្រុងសៀមរាប នឹងមានការដាច់ភ្លើង ១ថ្ងៃពេញ

0

សៀមរាប: ភូមិមួយនៅក្រុងសៀមរាប នឹងមានការដាច់ភ្លើង តាំងពីពេលព្រឹករហូតដល់ពេលល្ងាច។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីសៀមរាប ចុះថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានឲ្យដឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់