ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដាច់ភ្លើងតំបន...

ដាច់ភ្លើងតំបន់មួយចំនួន នៅខេត្តព្រះសីហនុ

0

ព្រះសីហនុ: យោងតាមអគ្គិសនីខេត្តព្រះសីហនុ បានឲ្យដឹងថា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ជាបណ្តោះអាសន្ន នៅថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៧ នៅតាមទីតាំង និងពេលវេលាដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់