ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមប្រយ័ត្ន! ...

សូមប្រយ័ត្ន! ក្រុងភ្នំពេញ និងខេត្តទាំង១២ អាចនឹងមានសីតុណ្ហភាព ធា្លក់ដល់១៧អង្សា

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចេញផ្សាយទី៥ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានឲ្យដឹងថា ជ្រលងសម្ពាធខ្ពស់ នឹងបង្កើនឥទ្ធិពលមកគ្របដណ្តប់លើប្រទេសកម្ពុជា ដែលធ្វើឲ្យខេត្ត និងក្រុងមួយចំនួនមានសីតុណ្ហភាព ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់