ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អាកាសធាតុចាប់...

អាកាសធាតុចាប់ចុះត្រជាក់ នៅចន្លោះថ្ងៃទី១៣-១៤ ខែកុម្ភៈខាងមុខ

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ឈាងចូលថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភ:នេះ អាកាសធាតុនៅកម្ពុជា ចុះត្រជាក់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្ទើរទូទាំងប្រទេស ពិសេសនៅតំបន់ខ្ពង់រាប។

លើសពីនេះទៅទៀត តា​មការព្យាការណ៍ បានបង្ហាញថា នៅថ្ងៃទី១៣ និង ១៤ ខែកុម្ភ:ខាងមុខ អាកាសធាតុក្នុងប្រទេស នឹងកាន់តែចុះត្រជាក់បន្ថែម ខណ:ដែលខេត្តរតន:គីរី និងមណ្ឌគីរី សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា អាចនឹងចុះមកនៅក្នុងរង្វង់ ១៥ អង្សារសេនៅពេលយប់​ និងព្រឹក៕

មតិយោបល់