ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមទឹកទុកទៅ...

ត្រៀមទឹកទុកទៅ ព្រោះជិតអត់ទឹកប្រើហើយ

0

ភ្នំពេញ: រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៧ ឲ្យដឹងថា រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

 

មតិយោបល់