ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចាប់ពីភ្នំពេញ...

ចាប់ពីភ្នំពេញ ទៅខេត្តកណ្តាល ធ្លាយដល់ព្រៃវែង នឹងមានការដាច់ភ្លើងចំនួន ៤ថ្ងៃ

0

ភ្នំពេញ: អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៧នេះ ឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីកម្ពុជា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល និងខេត្តព្រៃវែង ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុននេះ ទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់