ដាច់ភ្លើងនៅទីរួមខេត្តស្វាយរៀង និង ក្រុងបាវិត រហូតដល់ម៉ោង ៧ យប់

    0

    ស្វាយរៀង: យោងតាមអគ្គិសកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា នឹងត្រូវពន្យារការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ជាបណ្តោះអាសន្ន នៅតំបន់មួយចំនួន ក្នុងទីរួមខេត្តស្វាយរៀង និងក្រុងបាវិត រហូតដល់ម៉ោង ៧ យប់ ដោយមូលហេតុ ការតម្លើង Spherical Markers នៅពុំទាន់រួចរាល់៕

    មតិយោបល់