ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមអ្នកកំពង...

ត្រៀមអ្នកកំពង់ចាម ជិតដាច់ភ្លើងហើយ ពីពេលថ្ងៃត្រង់នេះទៅ

0

កំពង់ចាម: អគ្គិសនីកំពង់ចាម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៧នេះ ឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីកំពង់ចាម នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅភូមិខ្យា ឃុំអំពិល ស្រុកកំពង់សៀម នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៧នេះ ទៅតាមពេលវេលា ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់