ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ មិនមែនមានតែភ្...

មិនមែនមានតែភ្នំពេញទេ! កំពង់ចាមក៏កំពុងធ្លាក់ភ្លៀងដូចគ្នា

0

កំពង់ចាម: យោងតាមផេកផ្លូវការ របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយ បានបង្ហាញទិដ្ឋភាពភ្លៀងធ្លាក់នៅក្រុងកំពង់ចាម នាព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នេះដូចគ្នា៕

មតិយោបល់