ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ស្រុកកំពង់លែង...

ស្រុកកំពង់លែងមួយទៀតហើយដែលបានអគ្គិសនីពីបណ្តាញជាតិតាមរយៈខ្សែពិសេសក្រោមបាតទន្លេ

0

អគ្គិសនីកម្ពុជា បានឲ្យដឹងមុននេះបន្តិចថា ស្រុកកំពង់លែងបានអគ្គិសនីប្រើពីបណ្តាញជាតិ តាមរយ:ខ្សែពិសេសក្រោមបាតទឹកទន្លេ ភ្ជាប់ពីដីគោក បន្ទាប់ពីស្រុកកំពុងត្រឡាច ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

ចង់ជ្រាបលម្អិត សូមមើលទៅលិខិតប្រកាសព័ត៌មានដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់