ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ប្រទេសកម្ពុជា...

ប្រទេសកម្ពុជា នឹងទទួលរងបាតុភូមិធម្មជាតិ រួមទាំងការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅខែខាងមុខ!!!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ស្តីពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុលើកទី២ សម្រាប់រដូវវស្សា ឆ្នាំ២០១៧ បានបង្ហាញឲ្យដឹងថា កម្ពុជានឹងទទួលរងនូវបាតុភូត ENSO Neutral Condition ដែលនៅចន្លោះបាតុភូត អែលនីណូ ( El Nino ) និងឡានីណា ( La Nina ) ជាហេតុធ្វើឲ្យកម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងនារដូវវស្សាឆ្នាំ២០១៧ អាចនឹងមានកម្រិតខ្ពស់ជាងធម្យមភាគច្រើនឆ្នាំ និងមានបង្ហាញពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាប៉ុន្មានខែខាងមុខផងដែរ។

ចង់ជ្រាប់កាន់តែលម្អិត សូមមើលក្នុងខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម ៖

មតិយោបល់