ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកត្បូងឃ្មុ...

អ្នកត្បូងឃ្មុំ ត្រៀមស្អែកដាច់ភ្លើងហើយ!

0

ត្បូងឃ្មុំ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីកំពង់ចាម បានឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីកំពង់ចាម នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង១០ព្រឹក នៅចំណុចប៉ុស្តិ៍ភ្លើង ដែលមានទីតាំងដូចបានរៀបរាប ក្នុងលិខិតខាងក្រោមនេះ៖

មតិយោបល់