ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀម! អ្នកស្...

ត្រៀម! អ្នកស្រុកក្រូចឆ្មារ ២ថ្ងៃទៀតនឹងដាច់ភ្លើង

0

កំពង់ចាម: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកំពង់ចាម បានឲ្យដឹងថា និងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ចាប់ពីម៉ោង៨ព្រឹកដល់ម៉ោង១០ព្រឹក នៅតំបន់ភ្លើងមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់