ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ជិតដល់វេនអ្នក...

ជិតដល់វេនអ្នកព្រះសីហនុហើយ ត្រៀមសម្រាប់ការដាច់ភ្លើង ​

0

ព្រសីហនុ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីព្រះសីហនុ បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីម៉ោង៨ព្រឹកដល់ម៉ោង៥ល្ងាច នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ចាប់ពីស្ពានស្រែអំបិល ដល់អណ្តូងទឹក ដូចខាងលើ៖

មតិយោបល់